Double Diamond Nguyễn Thị Hảo và Võ Quốc Đàn là top 3 Người thành công nhất Amway Việt Nam