DU HỌC LIÊN KẾT ĐÀI LOAN - ÚC CHƯƠNG TRÌNH 1+2+2
1+2 HỌC TẠI ĐÀI LOAN
Trường quốc tế Minh Chuyên
Vừa học vừa làm
2 NĂM HỌC TẠI ÚC
Khoa quản trị doanh nghiệp
Lữ hành
Làm đẹp
ƯU ĐIỂM
Tiết kiệm 6.600$/1 sinh viên
Biết đến 2 quốc gia
Biết nói 3 ngôn ngữ Việt, Anh, Trung
Bạn bè khắp 100 quốc gia
2 bằng đại học: 1 Đài Loan + 1 Úc
Vừa học vừa làm không áp lực
Đảm bảo Visa qua

DU HỌC MỸ CHƯƠNG TRÌNH 2+2+3
2 NĂM HỌC TẠI ĐÀI LOAN

Trường Quốc tế Minh Chuyên
Khoa công nghệ sinh học
Vừa học vừa làm
2 NĂM HỌC TẠI MỸ
Khoa điều dưỡng
Cho vay 70.000 USD (1,7 tỷ)
3 NĂM LÀM VIỆC TẠI MỸ
Làm tại bệnh viện
Làm đủ 3 năm miễn trả 70.000 USD
ƯU ĐIỂM
Tiết kiệm nhiều tiền
Biết đến 2 quốc gia
Biết nói 3 ngôn ngữ Việt, Anh, Trung
Bạn bè khắp 100 quốc gia
2 bằng đại học: 1 Đài Loan + 1 Úc
Vừa học vừa làm không áp lực
Đảm bảo Visa qua
 

27b1d5bed29872c62b89-1716886309.jpg
 
1989a682a1a401fa58b5-1716886309.jpg