Vào lúc 19h30, thứ 5, ngày 30 tháng 5, Viện đào tạo Quốc tế Excellent tổ chức định hướng nghề nghiệp cho Phụ Huynh, học sinh trên toàn quốc trên nền tảng Zoom, với mục đích giúp đối tác tuyển sinh hiểu sâu hơn về hệ sinh thái đào tạo, giúp phụ huynh và học sinh có định hướng lựa chọn nghề thích hợp.

Thông tin thời gian, địa điểm, Zoom ID có trên Poster, kính mời các thầy cô, phụ huynh và các em học sinh, sinh viên tham gia định hướng.

bdf0b4bb056ea530fc7f-1717058405.jpg